Oma-Tili Oy on Helsingin Latokartanossa toimiva pieni, yksilöllisesti palveleva tilitoimisto. Vuodesta 1989 alkaen toiminut kirjanpitotoimisto tarjoaa liiketoimintayrityksille ammattitaitoista palvelua.
Tapamme toimia perustuu henkilökohtaiseen yhteistyöhön asiakkaamme kanssa. Tavoitteenamme on asiakkaidemme taloudellisen menestymisen turvaaminen.
Terveisin
Juha T. Koivisto.

Yritysten perustaminen

Yrityksen perustaminen lähtee liikeideasta. Sen jälkeen kun se on selvillä, jää enää mietittäväksi onko perustettava yritys osakeyhtiö, kommandiitti- tai avoinyhtiö, toiminimi vaiko osuuskunta. Autamme myös yhdistysten perustamisessa.

Kirjanpito

Kirjanpito ei ole pelkkiä debet ja kredit kirjauksia. Kirjanpito on myös lainsäädännön tuntemista, jotta kirjaukset ovat oikeat ja riittävät sekä harmoniassa lakien kanssa.

Laskutus

Huolehdimme laskutuksesta asiakkaan antamien ohjeiden mukaan tämän niin halutessa. Nykyaikaisena tilitoimistona pystymme lähettämään laskut verkkolaskuina tai sähköisinä kirjeinä. Jos niin halutaan, voidaan laskutus tehdä myös kokonaan paperilaskuina.

Palkanlaskenta

Laskemme palkat asiakkaan antamien ohjeiden mukaan. Asiakas toimittaa meille tarvittavan palkka-aineiston ja me laskemme palkat. Emme kuitenkaan tulkitse työehtosopimuksia vaan käytämme niitä ohjeina.

Tilinpäätös

Yrityksen tilinpäätös kertoo tilikauden varallisuudet ja velat sekä millainen tulos on syntynyt tilikauden aikana. Tilinpäätös vaatii myös jaksotusten ja muiden tilinpäätösvientien tekemistä, jotta saadaan oikea kirjanpidollinen tulos, jota verotetaan.

Veroilmoitus

Veroilmoitus on raportti verottajalle, jonka mukaan yhteiskunta kerää tuloja palveluidemme ylläpitämiseksi. Teemme tämän ilmoituksen ammattitaidolla, jotta maksat vain ne verot, jotka sinulle kuuluvat.

Sotu

2016

2015

Palkoista tilitettävä sosiaaliturvamaksuprosentti 2,14 % 2,08 %

Työttömyysvakuusrahaston maksut

   
Työntekijän maksama osuus työttömyysvakuutusmaksusta 1,15 % 0,40 %
Osaomistajan maksama osuus työttömyysvakuutusmaksusta 0,46 % 0,65 %
Yrityksen maksama osuus em. maksujen lisäksi 1,00 % 0,80 %

Tapaturma- ja ryhmähenkivakuutus

   
Tapaturma- ja ryhmähenkivakuutukset ovat lakisääteisesti
yrittäjälle velvoitettuja maksuja.
Nämä tapaturmavakuutusmaksut riippuvat
palkansaajan tekemästä työtehtävästä.

Ryhmähenkivakuutus on noin 0,67 % maksetuista palkoista.
   

Kotimaan päivärahat ja kilometrikorvaukset

2016

2015

Kotimaan päiväraha (yli 10 h) 40,00 € 40,00 €
Kotimaan osapäiväraha (yli 6 h) 19,00 € 18,00 €
Kilometrikorvaus omasta autosta on 0,43 €/km 0,44 €/km
Käyttöetuauton kilometrikorvaus on  0,11 €/km 0,12 €/km

Lisätietoa Verohallinnon sivuilta www.vero.fi

Sotu

Palkoista tilitettävä sosiaaliturvamaksuprosentti
2016: 2,14 %
2015: 2,08 %

Eläkemaksut

Alle 53-vuotiaan työntekijän maksama osuus eläkemaksusta
2016: 5,70 %
2015: 5,70 %
Yli 53-vuotiaan työntekijän maksama osuus eläkemaksusta
2016: 7,20 %
2015: 7,20 %
TyEL maksu on keskimäärin
2016: 24,60 %
2015: 24,70 %
YEL maksu alle 53-vuotias
2016: 23,60 %
2015: 23,70 %
YEL maksu yli 53-vuotias
2016: 25,10 %
2015: 25,20 %

Työttömyysvakuusrahaston maksut

Työntekijän maksama osuus työttömyysvakuutusmaksusta
2016: 1,15 %
2015: 0,40 %
Osaomistajan maksama osuus työttömyysvakuutusmaksusta
2016: 0,46 %
2015: 0,65 %
Yrityksen maksama osuus em. maksujen lisäksi
2016: 1,00 %
2015: 0,80 %

Tapaturma- ja ryhmähenkivakuutus

Tapaturma- ja ryhmähenkivakuutukset ovat lakisääteisesti yrittäjälle velvoitettuja maksuja.

Nämä tapaturmavakuutusmaksut riippuvat palkansaajan tekemästä työtehtävästä.
Ryhmähenkivakuutus on noin 0,67 % maksetuista palkoista.
Kotimaan päivärahat ja kilometrikorvaukset

Kotimaan päiväraha (yli 10 h)
2016: 40,00 €
2015: 40,00 €
Kotimaan osapäiväraha (yli 6 h)
2016: 19,00 €
2015: 18,00 €
Kilometrikorvaus omasta autosta on
2016: 0,43 €/km
2015: 0,44 €/km
Käyttöetuauton kilometrikorvaus on
2016: 0,11 €/km
2015: 0,12 €/km

Lisätietoa Verohallinnon sivuilta www.vero.fi

Oma-Tili Oy
Krister Juutin polku 4 B 42
00790 Helsinki

Puh: 0500 609 637

kirjanpito@oma-tili.fi
Toimisto on auki arkisin 9.00-15.00